Intersolar 2010 Monachium

 W związku z realizacją projektu pt.: „Udział firmy Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. w Międzynarodowych Targach Techniki Solarnej Intersolar 2010 w Monachium, Niemcy”
prosimy o składanie ofert na transport eksponatów targowych ( trasa PL- Racibórz/ D-Monachium /PL- Racibórz), wykonanie materiałów reklamowych (ulotek) oraz projekt i montaż stoiska.

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Termin składania ofert do 04.06.2010