Am 2013.06.13 in den Gärten des Generalkonsulats von Polen in Ostrava nahm statt die XIX Business Sitzung.

{backbutton}

Das Thema des XIX Business Meeting in Ostrava ist “Chancen und Möglichkeiten der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Mitteleuropa”

An der Konferenz wurde Gesprochen unter anderen über gegenseitige wirtschaftliche Zusammenarbeit, Programme für Unternehmer in der Tschechischen Republik, Polen und Deutschland, und die Präsentation der teilnehmenden Regionen in der Sitzung im Hinblick auf die Investitionsmöglichkeiten, System der beruflichen Bildung und Präsentation von guten Praktiken, Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln, polnische Lebensmittel auf den europäischen Märkten.

Während des Event gab es auch die Moglichkeit sich mit den Produkten vieler Unternehmen bekant zu machen. ENSOL zeigte seine Anwesencheit an der Börse durch die Presentation der Kollektore EM2V/2.0 und ES2V/2,0 AL.

13/06/2013 w ogrodach Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie odbyło się XIX Spotkanie Biznesu połączone z Giełdą Kooperacyjną.

{backbutton}

Temat przewodni XIX Spotkania Biznesu w Ostrawie to “Szanse i możliwości współpracy gospodarczej w Europie Środkowej”

Podczas konferencji zostały poruszone m.in. takie tematy jak: Wzajemna współpraca gospodarcza, programy wspierania przedsiębiorców w Czechach,Polsce i Niemczech; prezentacja regionów uczestniczących w spotkaniu pod względem możliwości inwestycyjnych; system szkolnictwa zawodowego oraz prezentacja dobrych praktyk; jakość i bezpieczeństwo żywności, Polska żywność na rynkach europejskich.

Następnie podczas Giełdy Kooperacyjnej można było zapoznać się z produktami wielu firm i zobaczyć jaki potencjał drzemie w Polsce i polskich przedsiębiorcach oraz w przedsiębiorcach naszych sąsiadach.

ENSOL również zaznaczył swoją obecność podczas giełdy prezentując “żywy” produkt tzn. kolektory EM2V/2,0 oraz ES2V/2,0 AL.

Website Nasz Racibórz about ENSOL on 10 June, 2013, 17:42

Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. became one of the eight and the only one from Silesia region laureate of this year’s edition of GreenEvo contest. The award was given to ENSOL for designing a “hybrid solar collector PVT with high efficiency parameters”, which is a combination of a flat solar collector and a photovoltaic module… 

We encourage you to become acquainted with an article:

http://www.naszraciborz.pl/site/art/7-strony-partnerskie/22-ekologia/29165-ensol-laureatem-konkursu-greenevo.html

Portal Nasz Racibórz o ENSOL 10 czerwca 2013, godz. 17:42

Energetyka Solarna Ensol sp. z o.o. została jednym z ośmiu i jedynym śląskim laureatem tegorocznej edycji konkursu GreenEvo. Nagroda została przyznana firmie ENSOL za stworzenie „hybrydowego kolektora słonecznego PVT o wysokich parametrach wydajnościowych”, który łączy kolektor słoneczny z modułem fotowoltaicznym…

Zapraszamy do artykułu :

http://www.naszraciborz.pl/site/art/7-strony-partnerskie/22-ekologia/29165-ensol-laureatem-konkursu-greenevo.html

Die Gewinner von GreenEvo auf Handels-Mission in der Ukraine

Am 12-14.06.2013 Vertreter von ENSOL – Marek Mandrysz wird an der Handels-Mission in der Ukraine Teilnnehmen.

Die Handels-Missionen werden im Rahmen des GreenEvo Projekts durchgeführt. Es ist eine sehr gute gelegenheit für Polnische Unternehmen mit ukrainischen Firmen gemeinsame Geschäftsmöglichkeiten im Bereich der grünen Technologien zu führen.

Laureaci projektu GreenEvo z misją handlową na Ukrainie

W dniach 12-14.06.2013 przedstawiciel firmy ENSOL Marek Mandrysz brał udział w misji handlowej na Ukrainie.

Misja handlowa była realizowana w ramach projektu GreenEvo. Była to idealna okazja aby przedstawić przedsiębiorcom ukraińskim możliwości prowadzenia wspólnego biznesu w zakresie zielonych technologii, zaprezentowanie Polski jako kraju przyjaznego zagranicznym firmom i wspierającego innowacyjne inwestycje.

Das Internet Portal Instalacje b2b über ENSOL als GreenEvo Laureat

{backbutton}

Das Internet Portal Instalacje b2b ist für die Installations Branche eine Datenbank mit informationen über Produkte und Firmen aus den Bereich Heizung, Sanitär, Belüftung, und Kamine.

Dort finden Sie Informationen zu den diesjährigen Gewinnern von GreenEvo Green Technology Accelerator, dabei ist auch ENSOL.

http://instalacjeb2b.pl/wydarzenia/gospodarka/5916-znamy-laureatow-konkursu-greenevo