“Goldener Installateur für die besten” wurde der Frima Energetyka Solarna ENSOL Sp. z o.o. annerkant für den Hybrid Sonnenkollektor E-PVT.

{backbutton}

Am 03.10.2013 in Warschau während des XI Kongress INSTALEXPO wurden die diesjährigen Golden Statuetten des Installateur vergeben. Unter den Gewinnern waren Firmen wie: ISKO Sp. z o.o., Robert Bosch Sp. z o.o., Energetyka Solarna ENSOL Sp. z o.o., Viessmann Sp. z o.o., Retting Heating Sp. zo.o.

Der Preiss des Golden Installateur ist ein Ehrentitel. Ziel des Wettbewerbs ist die Verbreitung des Wissens über die besten Unternehmen in der Installations Branche und Institutionen in Polen.
ENSOL hat den Titel für die Entwicklung und Implementierung von polnischen, Modernen technischen Lösungen gewonnen, nämlich für den innovativen Hybrid Solarkollektor E-PVT 2.0.

Die Veranstalter des Wettbewerbs sind: Polnische Sanitär Corporation für Heizung und Gas, und die Redakteure des “Polnischer Installateur”

http://www.polskiinstalator.com.pl/kongres-instalexpo/735-xi-kongres-instalexpo.html

ENSOL Teilnehmer in einer speziellen Innovativer Energieeinsparung Platform

{backbutton}

Am 2013.02.10 in Ratibor wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, um eine spezielle Energiesparendene Innovationsplattform zu schaffen, unter den Teilnehmer sind solche Unternehmen und Institutionen wie:

1. Stadt Ratibor
2.
Staatliche Fachhochschule
3. RAFAKO S.A.
4. Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o.
5. Geosystem Burek, Kotyza s.c.
6. Alumat S.A.
7. Viessmann Sp. z o.o.

Das Ziel der Schaffung dieser Plattform ist die gemeinsame Durchführung von Projekten der Forschung, Bildung, Business, Integration der Branche, ihre weitere Entwicklung und Vertretung in ausländischen Märkten. Förderung des Land-Ratibor als ein Bereich der Entwicklung und Anwendung von modernen Technoligiien. Pädagogische Aktivitäten aus in die Schaffung von Möglichkeiten für die Anwendung der Forschung in die Praxis durch direkte Kontakte zwischen den Vertretern der Wissenschaft, darunter Studenten mit bestimmten Unternehmen.

ENSOL uczestnikiem specjalnej Platformy Innowacji Energooszczędnych

{backbutton}

W dniu 02.10.2013 w Raciborzu zostało podpisane porozumienie o utworzeniu specjalnej Platformy Innowacji Energooszczędnych , której uczestnikiem są takie firmy i instytucje jak:
1. Miasto Racibórz
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
3. RAFAKO S.A.
4. Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o.
5. Geosystem Burek, Kotyza s.c.
6. Alumat S.A.
7. Viessmann Sp. z o.o.

Celem utworzenia niniejszej platformy jest wspólna realizacja przedsięwzięć badawczych, edukacyjnych, biznesowych, konferencyjnych oraz integracja branży, jej dalszy rozwój, reprezentacja na rynkach zagranicznych. Promocja ziemi raciborskiej jako obszaru rozwoju i zastosowania nowoczesnych technoligii. Działąlność edukacyjna polegająca na stworzeniu możliwości zastosowania badań w praktyce poprzez bezpośrednie kontakty przedstawicieli świata nauki, w tym studentów z konkretnymi przedsiębiorcami. 

“ZŁOTY INSTALATOR DLA NAJLEPSZYCH” przyznany firmie Energetyka Solarna ENSOL Sp. z o.o. za hybrydowy kolektor słoneczny PVT

{backbutton}

W dniu 03.10.2013 w Warszawie podczas XI Kongresu INSTALEXPO zostały wręczone tegoroczne statuetki Złotego Instalatora. W gronie laureatów znalazły się takie firmy jak:
ISKO Sp. z o.o., Robert Bosch Sp. z o.o., Energetyka Solarna ENSOL Sp. z o.o., Viessmann Sp. z o.o., Retting Heating Sp. zo.o.

Nagroda Złotego Instalatora jest tytułem honorowym. Celem konkursu jest uzyskanie i rozpropagowanie wiedzy o najlepszych firmach lub instytucjach działających w Polsce w branży instalacyjnej i posiadających szczególne osiągnięcia w kategoriach określonych w warunkach konkursu. ENSOL niniejszy tytuł otrzymał za opracowanie i wdrożenie polskiego, nowoczesnego rozwiązania technicznego, mianowicie za innowacyjny hybrydowy kolektor słoneczny E-PVT 2.0 .

Organizatorem konkursu są: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji oraz Redakcja miesięcznika “Polski Instalator”

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z Kongresu na stronie organizatora tj. Polski Instalator :
http://www.polskiinstalator.com.pl/kongres-instalexpo/735-xi-kongres-instalexpo.html