,

Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie innowacyjnego kolektora wielkopowierzchniowego dla systemów magazynowania energii”

Fundusze Europejskie
Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii wytwarzania kolektorów wielkopowierzchniowych dla systemów magazynowania energii o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych. Innowacja technologiczna została opracowana w ramach przeprowadzonych prac rozwojowych i umożliwi wytwarzanie nowych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na świecie (w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) produktów – kolektorów wielkopowierzchniowych dla systemów magazynowania energii o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych.

Nowy produkt uzyska niespotykane dotąd cechy techniczno-użytkowe: bardzo wysoką sprawność, najwyższą wytrzymałość i odporność na anomalia pogodowe. Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii Wnioskodawcy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na świecie na skalę przemysłową. Opracowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego Wnioskodawcy.

Projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz jest pozytywny pod względem równych szans.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 779 750,00 zł
Wartość projektu: 5 085 000,00 zł

,

Magazyny Ciepła dla Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej

magazyny_ciepla
Dwa polskie podmioty, RAFAKO oraz ENSOL, wspólnie z konsultantem naukowym ICEB oferują polskim ciepłowniom nowoczesny system wytwarzania i magazynowania ciepła pozyskanego z bezemisyjnych OZE (kolektory słoneczne) oraz systemów pomp ciepła w połączeniu z kogeneracją.

W zależności od lokalnych warunków dostawcy ciepła instalowane systemy pozwalają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, SO2, NOx, pyły zawieszone oraz WWA) nawet do 50%, w stosunku do obecnie emitowanych ilości.

Ciepło, generowane w termicznych kolektorach słonecznych oraz pompach ciepła, jest magazynowane w wielkopojemnościowych, zaizolowanych (naziemnych lub podziemnych) wodnych zasobnikach ciepła – stanowiących magazyn ciepła.

Oferowane rozwiązania są dostosowywane indywidulanie do dostawcy ciepła. Parametry polskich sieci ciepłowniczych (temperatura zasilania i powrotu wody c.o.) odbiegają w tym zakresie od systemów ciepłowniczych innych krajów, (np. Dania, Szwecja). Rozwiązania projektowe RAFAKO-ENSOL-ICEB pozwalają dostosować parametry techniczne oferowanych rozwiązań skojarzonych (tzw. multisystemów energetycznych) z wykorzystaniem OZE do parametrów sieci pracujących w polskim sektorze ciepła systemowego.

Polska technologia, krajowe rozwiązania oraz rodzima myśl techniczna zapewniają najwyższą jakość proponowanych rozwiązań oraz pozwalają na uzyskanie dofinansowania z krajowych środków wspierających projekty związane z ochroną środowiska (np. z NFOŚiGW).

Zapraszamy do współpracy właścicieli i zarządców przedsiębiorstw energetyki cieplnej pracujących na potrzeby ciepła systemowego oraz zakładów przemysłowych. Oferowana technologia wpisuje się w obowiązujący program zwiększenia udziału OZE w polskim systemie cieplno-energetycznym oraz wpływa na obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez redukcję spalania paliw stałych przy zachowaniu wielkości produkcji ciepła na tym samym poziomie.

Kontakt:

Wiceprezes Zarządu Adrian Pason

e-mail: adrian.pason@ensol.pl
kom. +48 602 663 040
tel. +48 32 415 00 80

magazyny_ciepla

404

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found