Dotacje na innowacje

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

NAZWA INWESTYCJI:

„Wdrożenie nowej technologii produkcji wielkopowierzchniowych kolektorów słonecznych
o wysokich parametrach technicznych oraz wydajnościowych.”

 

Nazwa beneficjenta: ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SP. Z O.O.
Wartość projektu: 984.000,00 PLN
Udział Unii Eutopejskiej: 408.000,00 PLN
Wkład krajowy: 72.000,00 PLN
Okres realizacji: 2011 – 2012

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO