innowacyjna-gospodarkaunia_europejska

Firma ENSOL jest Beneficjentem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny.

Tytuł projektu: “Wdrożenie nowej technologii produkcji wielkopowierzchniowych kolektorów słonecznych o wysokich parametrach technicznych oraz wydajnościowych”.

innowacyjna-gospodarkaunia_europejska

Firma ENSOL jest Beneficjentem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia,
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny.

Tytuł projektu: “Wdrożenie nowej technologii produkcji hybrydowych kolektorów słonecznych PVT o wysokich parametrach wydajnościowych”. 

innowacyjna-gospodarkaunia_europejska

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Dotacje na Innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap II – Wdrożenie planu rozwoju eksportu

Tytuł projektu : “Wdrożenie strategii eksportowej w ramach realizacji Planu Rozwoju Eksportu”
Wartość projektu : 214 600 PLN
Kwota dofinansowania : 107 300 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

innowacyjna-gospodarkaunia_europejska

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Dotacje na Innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
Działanie 6.1. Paszport do eksportu, Etap I – Przygotowanie planu rozwoju eksportu

Tytuł projektu : “Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego