Rozdzielacze do centralnego ogrzewania

Rozdzielacz jest przeznaczony dla małych i średnich instalacji centralnego ogrzewania.

Stosowany jest do ułatwienia montażu grup mieszająco pompujących. Umożliwia zastosowanie znacznie mniejszej ilości kształtek i rur koniecznych do wykonania obiegów grzewczych.