Elementy systemu przyłączeniowego

Elementy systemu do kolektorów z miedzianym absorberem:

  • złącze kompensacyjne do kolektorów CUelementy systemu
  • kompletny czwórnik 3/4″ do kolektorów CU
  • kolano zasilające GZ 3/4″ C

Elementy systemu do kolektorów z aluminiowym absorberem:

Z dniem 01.09.2014 do naszej oferty wprowadzone zostały kolektory z serii ES2V/2,0 AL oraz E-PVT 2,0 z absorberem aluminiowym z nowym zakończeniem rury zbiorczej oraz nowym systemem przyłączeniowym. Nowe zakończenie rury zbiorczej jest zabezpieczone przez cały okres produkcji, magazynowania i transportu specjalną ochronną zaślepką, zabezpieczającą zakończenie rury przed uszkodzeniami mechanicznymi i transportowymi.

zakonczenie-rury2zakonczenie-rury1

Wraz ze zmianą zakończenia rury zbiorczej kolektorów z absorberem aluminiowym zmianie ulegną również systemy przyłączeniowe do kolektorów z serii ES2V/2,0 AL oraz E-PVT 2,0.

Wszystkie elementy systemów przyłączeniowych będą połączone z rurą zbiorczą za pomocą uszczelek i zapinek, jak na kolejnych rysunkach.

uszczelkazapinka

W skład nowego systemu przyłączeniowego wchodzą:

zaslepkakrzyzowe-oring

kolanokompensator

Kompletność dostawy systemu przyłączeniowego kolektorów ES2V/2,0AL; E-PVT 2,0:

Element systemu przyłączeniowego Bateria kolektorów
Lp. Nazwa j.m x1 x2 x3 x4 x5
1. Uszczelka szt. 4 8 12 16 20
2. Zapinka szt. 4 8 12 16 20
3. Zaślepka szt. 2 2 2 2 2
4. Złącze krzyżowe GZ3/4” szt. 1 1 1 1 1
5. Kolano GZ3/4” szt. 1 1 1 1 1
6. Kompensator szt. 0 2 4 6 8

Przykład zastosowania nowego systemu przyłączeniowego:

przyklad-zastosowania