Podgrzewacze 1-wężownicowe

Podgrzewacze monowalentne  –  jednowężownicowe ENSOL służą do przygotowania ciepłej wody użytkowej przy współpracy z ko
lektorami słonecznymi. Podgrzewacze te przeznaczone są głównie do instalacji z zamontowanym wcześniej jednym podgrzewaczem monowalentnym. Dzięki połączeniu dwóch zbiorników monowalentnych uzyskujemy możliwość podłączenia do wężownicy pierwszego zbiornika kolektorów słonecznych, a do drugiego dodatkowego źródła ciepła (np.: kocioł grzewczy, pompzbiornika ciepła).